Idea

TEATR, MAMA i JA to nowatorski projekt edukacyjno – artystyczno – terapeutyczny skierowany do dzieci oraz ich rodziców, którzy przebywają w zakładzie karnym typu półotwartego.

Koszty, jakie ponosi rodzina z faktu uwięzienia jej członka są ogromne. Najbardziej poszkodowane w tej sytuacji są dzieci, które doświadczają przerwania jednej z najsilniejszych więzi emocjonalnych jakie może wytworzyć człowiek: więzi rodzic - dziecko.

Przez 9 miesięcy kielecki teatr „Kubuś” stanie się miejscem spotkania rodzin z doświadczonymi animatorami: aktorzy, plastycy, terapeuci, fotograficy.

Celem warsztatów jest kształtowanie i rozwój wśród uczestników zadania tzw. kluczowych kompetencji lizbońskich: porozumiewanie się, uczenie się, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w autorskich warsztatach aktorskich, muzycznych, wokalno-ruchowych, plastycznych, jak również będą mieli możliwość wspólnego obejrzenia spektakli teatralnych.

Finałem zadania będzie grudniowy wernisaż zdjęć w kieleckim BWA, na którym zaprezentujemy efekty naszej wspólnej pracy.

Projekt łączy elementy arteterapii z wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami.

Zadnie jest realizowane we współpracy z Aresztem Śledczym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, BWA Kielce, Stowarzyszeniem Fotograficznym CKfoto.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak oraz Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.​