Zespół

MAGDALENA DANIEL – aktorka teatralna (lalkarka) i filmowa związana z TLiA "Kubuś" w Kielcach, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku), wokalistka, pedagog - asystentka na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie; animatorka kultury.

 

JOLANTA KĘĆKO – aktorka lalkarka związana z TLiA "Kubuś" w Kielcach, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku), autorka i koordynatorka autorskich warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; ukończyła Szkołę Pedagogów Teatru (Instytut Teatralny, Warszawa) – edycja 2014.

 

BARBARA KURZĄTKOWSKA – technik sztuk plastycznych, absolwentka PSP im. J. Szermentowskiego w Kielcach (specjalność: wykonawstwo wyrobów artystycznych ze specjalnością formy użytkowe, techniki rzeźbiarskie), od 1995 r. związana z TLiA „Kubuś", gdzie pracuje na stanowisku plastyk. Animatorka kultury: koordynuje i prowadzi spotkania w Galerii Lalki Teatralnej oraz warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w siedzibie TLiA „Kubuś" w Kielcach. Współpracuje m.in. z Federacją Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" oraz pracownią ceramiczną Ceramika Nova powołaną przez światowej sławy artystę ceramika Marka Cecułę.

 

MARZENA SMOLIŃSKA – technik sztuk plastycznych, absolwentka PSP im. J. Szermentowskiego w Kielcach (specjalność: wykonawstwo wyrobów artystycznych), od 1983 związana z TLiA "Kubuś" w Kielcach, gdzie pełni funkcję kierownika pracowni plastycznej. Animatorka kultury, pedagog, opiekunka studenckich praktyk zawodowych Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, instruktorka w zakresie ceramiki artystycznej w pracowni Ceramika Nova, powołanej przez światowej sławy ceramika Marka Cecułę, prowadzi liczne warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, współpracuje m.in. z Federacją Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa".

 

AGATA SOBOTA – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, aktorka lalkarka związana z TLiA "Kubuś" w Kielcach, poetka, pedagog, animatorka kultury, prowadzi liczne warsztaty artystyczne, teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Występuje jako juror w konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej.

 

KATARZYNA ŚMIŁOWSKA – absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; absolwentka podyplomowego kursu arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim; ukończyła całościowy kurs psychoterapii psychodynamicznej w SAP Süddeutsche Akademie für Psychotherapie; słuchaczka kursu systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid; od 2005 roku pracuje w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach jako specjalista pracy socjoterapeutycznej. Współpracuje z BAG Familie und Betrieb Bundesarbeitsgemeinschaft der Landwirtschaftlichen Familienberatungen und Sorgentelefone e. V.

 

KRZYSZTOF GĄSIOR – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplomowany superwizor terapii uzależnień. Specjalista psychologii klinicznej. Absolwent kursu systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje z rodzinami oraz indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.

 

IZABELA ŁAZARCZYK – KACZMAREK – krytyk i historyk sztuki, absolwentka UAM w Poznaniu. Pracownik działu edukacji w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu kształtowanie ich wrażliwości i otwartości na język sztuki współczesnej: Sztuka bez tajemnic, Dni Kultury oraz współautorka cyklu edukacyjnego Oswajanie sztuki. Współprowadzi wakacyjne  warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży: Mali Odkrywcy – wielkie możliwości. Autorka tekstów krytycznych o sztuce. Kurator wystawy fotografii artystycznej TEATR, MAMA I JA.

 

ANNA BENICEWICZ – MIAZGA - Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Fotograficznego CKfoto.pl. Prezes Regionu Świętokrzyskiego Fotoklubu RP. Artysta Fotografik AFRP i AFIAP. Wyróżniona przez Kapitułę Fotoklubu RP srebrnym medalem "Za twórczość fotograficzną". Jej prace prezentowane były na wielu wystawach krajowych i salonach międzynarodowych, na których zdobyła wiele medali i wyróżnień. Autorka wielu publikacji. Miłośniczka S-F, powieści Philipa K. Dicka i Terry'ego Pratchetta.

 

MARCIN JAROSŁAW BIAŁEK - artysta plastyk, w kręgu fotografii i sztuki od najmłodszych lat. Ukończył Liceum Plastyczne w Kielcach oraz Instytut Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Z zawodu grafik, ilustrator, fotograf. Podejmuje działalność artystyczną na różnych płaszczyznach, w  fotografii eksperymentuje dużo ze szlachetnymi technikami fotograficznymi ale także wiele godzin spędza w cyfrowej ciemni. Stara się zawsze mieć ze sobą jakiś aparat żeby łapać ulotne momenty, chociaż bardzo często sam kreuje sytuacje podczas sesji i plenerów. Założyciel CKfoto.pl.

 

ZDZISŁAW SKUZA – artysta fotografik Fotoklubu RP, urodzony i tworzący w Kielcach. Fotografuje wszystko, co związane jest z aktywnością człowieka – fotografia socjologiczna. Chętnie także fotografuje krajobraz i przyrodę. Założyciel Stowarzyszenia Fotograficznego CKfoto.pl. i Regionu Świętokrzyskiego Fotoklubu RP. Uczestnik wystaw i  laureat konkursów fotograficznych, dziennikarz prasy fotograficznej.

 

JULITA ORSKA – pasjonatka podróży i fotografii krajobrazowej. Absolwentka Krakowskich Szkół Artystycznych – Szkoły Kreatywnej Fotografii. Artysta Fotografik. Członek CKfoto.pl i Członek Rzeczywisty Fotoklubu RP. „Fotografia początkowo służyła tylko do zarejestrowania tego, co mogę zobaczyć podczas podróży. Stopniowo stała się moją pasją, sposobem na stres i odskocznią od rzeczywistości”.

 

ANDRZEJ CHROBOT - major, starszy wychowawca ds. zajęć kulturalno – oświatowych w dziale penitencjarnym kieleckiego Aresztu Śledczego w Kielcach. Od 28 lat pracuje w służbie więziennej w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi; absolwent pedagogiki WSP w Kielcach oraz Studium Pomocy Psychologicznej, posiada uprawnienia do prowadzenia treningu zastępowania agresji (TZA), nauczyciel akademicki; animator życia kulturalno – oświatowego AŚ w Kielcach; twórca, współautor oraz inicjator autorskich programów readaptacyjno – reintegracyjnych realizowanych przy współpracy z kieleckimi placówkami kulturalnymi z Kielc.

 

ANETA SROKA – BEDNARSKA - podporucznik, od 2008 r. pracownik etatowy Aresztu Śledczego w Kielcach na stanowisku młodszy wychowawca działu penitencjarnego. Ukończyła Akademię Świętokrzyską oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Autorka i współautorka wielu programów readaptacyjno – reintegracyjnych skierowanych do osób pozbawionych wolności. Od kilku lat realizuje z powodzeniem projekt "Origami jako sposób na samorealizację".

 

JANUSZ TUSZNIO - major, od 1990 r. pracownik etatowy Aresztu Śledczego w Kielcach od 1990 r., obecnie kierownik działu penitencjarnego. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Animator kultury oraz twórca nowatorskich metod i form oddziaływań kulturalnych i oświatowych. Wieloletni wychowawca ds. kulturalno – oświatowych. Twórca więziennej galerii „Za Kratą”, funkcjonującej od 1993 r. w kieleckim areszcie. Współinicjator otwarcia AŚ w Kielcach na współpracę z instytucjami zewnętrznymi: Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Karykatury w Warszawie, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz Domem Środowisk Twórczych w Kielcach.

 

MICHAŁ GŁOWACKI - kapitan, zatrudniony od 2002 r. w Areszcie Śledczym w Kielcach na stanowisku kierownika działu organizacyjno – prawnego oraz oficera prasowego; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach; od 2007 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestnik wielu programów readaptacyjno – reintegracyjnych skierowanych do osób pozbawionych wolności.

 

RENATA KOSAKIEWICZ - podpułkownik, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach, od 1991 r. pracownik AŚ w Kielcach. Absolwentka pedagogiki WSP w Kielcach. Inicjatorka otwarcia AŚ w Kielcach na społeczność lokalną oraz zewnętrzne instytucje; odznaczona przez Ministerstwo Sprawiedliwości Złotą odznaką (2014) „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, m.in. za długoletnią nienaganną służbę w więziennictwie, w tym za wzorową organizację pracy, systematyczność i zaangażowanie oraz realizację wielu projektów readaptacyjno – reintegracyjnych dla osób pozbawionych wolności.

 

JOANNA KOWALSKA – pracownik etatowy TLiA "Kubuś" w Kielcach – zastępca dyrektora, absolwentka filologii polskiej oraz politologii (specjalność ekonomiczno - administracyjna) Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; autorka i realizatorka wielu projektów kulturalnych, edukacyjnych i profilaktycznych, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania Projektami; absolwentka Szkoły Pedagogów Teatru (Instytut Teatralny, Warszawa). Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu.

 

HANNA ŚWIĘTNICKA – specjalista ds. marketingu, pracownik etatowy TLiA "Kubuś" w Kielcach, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, wydział zamiejscowy we Wrocławiu; posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania projektami krajowymi i międzynarodowymi, animatorka kultury, aktorka teatralna i filmowa, absolwentka Szkoły Pedagogów Teatru (Instytut Teatralny, Warszawa).

 

SYLWIA GAWŁOWSKA – specjalista ds. marketingu, pracownik TLiA "Kubuś" w Kielcach, absolwentka studiów humanistycznych na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, aktualnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich na kierunku literaturoznawstwo UJK w Kielcach; absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia w Opatowie. Animatorka kultury, pedagog, autorka tekstów i muzyki, wokalistka; stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne wyniki w nauce na rok akademicki 2010/2011.

 

JOLANTA ŚWISTAK – kierownik literacki, pracownik etatowy TLiA "Kubuś" w Kielcach, absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja teatralna) Uniwersytetu Śląskiego, instruktor teatralny, odpowiada za kontakty z mediami, promocję oraz marketing, posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i koordynacji przedsięwzięć teatralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

ROBERT DROBNIUCH – dyrektor TLiA "Kubuś" w Kielcach, absolwent reżyserii Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku oraz podyplomowych studiów reżyserii opery i innych form teatru muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, reżyser, animator i menadżer kultury, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Artystycznego Kolegtyw, pomysłodawca i kierownik artystyczny Międzynarodowego Przeglądu Inicjatyw Teatralnych Białysztuk. Jako reżyser i organizator działań artystycznych współpracował z teatrami w Polsce i zagranicą. Od momentu swojego debiutu otrzymał wiele znaczących nagród i wyróżnień m.in.: Nagroda Ministra Kultury Belgii (2002), Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku (2006), Grand Prix Festiwalu KORCZAK 2012 za spektakl "Mikrokosmos. Kompozycje".

 

MICHAŁ MATOSZKO – absolwent ASP we Wrocławiu (kierunek grafika), stypendysta Fundacji "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza" dla wyróżniających się osiągnięciami studentów i młodych twórców, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju sztuki współczesnej w zakresie rysunku i grafiki. Zajmuje się projektowaniem graficznym, malarstwem, ilustracją, fotografią.