Adam Walny

Absolwent Wydziału Reżyserii Teatru Lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, dyplomowany snycerz.

Od 1995 roku prowadzi autorski teatr przedmiotu Walny-Teatr. W 2007 roku założył Instytut Teatru Przedmiotu – objazdowy zespół edukacji teatralnej. W 2012 roku otwierał swoim „Hamletem” scenę lalkową na Zamku Elsynor w Danii.

Od kwietnia do końca października gra na festiwalach w kraju i za granicą.

Od listopada do marca prowadzi warsztaty pisania scenariusza, adaptacji tekstu, budowy i animacji tradycyjnych i autorskich technik teatru lalek oraz gry aktora przedmiotem, itp.

Wielokrotnie nagradzany na festiwalach oraz doceniany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendiami i odznaczeniami.

Walny-Teatr działa od 1995 roku. W tym czasie zagrał na ponad 300 festiwalach w kraju i na świecie. Zrealizował 18 autorskich spektakli w pionierskich technikach teatru przedmiotu: marionety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty, nadmarionety klawiszowe, obiekty wielofunkcyjne. Teatr działa zarówno w warunkach studyjnych, jak i plenerowych. W instytucjach oraz niezależnie. Prowadzi działalność laboratoryjną i edukacyjną. W 2012 roku spektaklem „Opus Hamlet” otwierał scenę lalkową Zamku Elsynor. Spektakle z udziałem rozwiązań lalkowych teatru Walnego grają teatry dramatyczne, muzyczne, teatry tańca i pantomimy oraz tradycyjne teatry lalkowe.

Realizacje w teatrze "Kubuś":

  • "Makbet" Williama Szekspira, 2019 (adaptacja, reżyseria, scenografia)