Katarzyna Proniewska-Mazurek

Scenograf, rzeźbiarka i twórca figur animowanych.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Rozwój zainteresowań związanych z projektowaniem lalki umożliwiło jej  równoczesne podjęcie studiów na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego oraz w Międzywydziałowej Katedrze Scenografii pod kierunkiem profesorów Andrzeja Sadowskiego i Marcina Jarnuszkiewicza.

W rezultacie twórczość jej związana jest z kilkoma, niemal zawsze przenikającymi się nurtami, projektowaniem scenografii oraz pracą nad tworzeniem figur animowanych.  Bardzo istotnym dla niej nurtem działalności artystycznej pozostaje również rzeźba ze szczególnym skupieniem na  dziedzie bio-art.

Prowadzi Pracownię Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego na Wydziale Scenografii w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W ramach działalności artystycznej współpracowała z szeregiem teatrów polskich i zagranicznych.

Jest laureatką szeregu nagród i wyróżnień.

Realizacje w teatrze "Kubuś":

  • "Robale", tekst i reżyseria - Agata Biziuk, 2012 (scenografia)
  • "Akademia Pani Beksy", tekst - Julia Holewińska, reżyseria - Robert Drobniuch, 2017 (scenografia)
  • "Gniazdo" - Maria Wojtyszko, reżyseria - Robert Drobniuch, 2018 (scenografia)
  • "Trala Tralalińscy", na podstawie wierszy Juliana Tuwima, reżyseria - Robert Drobniuch, współpraca dramaturgiczna - Anna Andraka, 2019 (scenografia)