Nasze Miasto i Maszyna do robienia światła

zdjęcie ze spektaklu "Wojna, która zmieniła Rondo" - fot. Bartek Warzecha

20 sierpnia 2017, godz. 14.00 – 15.00

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"

dla widzów spektaklu "Wojna, która zmieniła Rondo": http://www.teatrkubus.pl/spektakle/wojna-ktora-zmienila-rondo

obowiązuje rezerwacja miejsc

 

 

Warsztaty pn. „NASZE MIASTO”:

1. ZABAWY RUCHOWE PRZY MUZYCE, podczas których uczestnicy używając tylko własnych ciał:

tworzą MIASTO, naśladując stojące budynki i poruszające się pojazdy,
pokazują różne ZAWODY ruchami, które je charakteryzują,
w grupach 3-4 osobowych tworzą DOMY I RODZINY.

2. NAGRYWANIE WSPÓLNEJ OPOWIEŚCI, zaczynającej się od słów: „Kiedy obudziłem się rano i wyjrzałem przez okno, bardzo się przestraszyłem...”, którą warto zakończyć czymś pocieszającym.

3. MALOWANIE OKIEN – uczestnicy projektują miasto, malując je kolorowymi farbami na czarno-białych wydrukach.

 

Warsztaty pn. „MASZYNA DO ROBIENIA ŚWIATŁA”:

1. Zabawa w skojarzenia, które prowokuje plansza ŚWIATŁO I CIEMNOŚĆ.

2. ZADANIA RUCHOWE PRZY MUZYCE, polegające na współpracy uczestników podczas tworzenia „żywych rzeźb” przedstawiających np. dom, radość, strach czy słońce oraz jednej, wielkiej „żywej maszyny”.

3. EKSPERYMENTY ZE ŚWIATŁEM w trzech grupach: I grupa – zabawki fluorescencyjne, II grupa – lustra i teatr cieni, III grupa – eksperymenty.

4. Wspólne budowanie MASZYNY DO ROBIENIA ŚWIATŁA z kartonów, pudełek, latarek, lampek, folii, taśmy, lusterek.

 

Warsztaty realizowane są we współpracy Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Najważniejsze cele działalności Stowarzyszenia im. Jana Karskiego to rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturowej, przeciwdziałanie wszelkim postawom godzącym w godność człowieka oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego.