Lista placówek zakwalifikowanych do III edycji projektu "Wczytuję sztukę-warsztaty teatralne"

Jury w składzie: Karolina Gregorczyk (koordynator projektu), Przemysław Żmiejko (reżyser) oraz Izabela Kaleta (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - partner projektu) spośród 9 zgłoszeń wybrało 4 placówki, które wezmą udział w III edycji projektu: "Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne":

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu
  • Publiczną Szkołę Podstawową im. Ofiar Katynia w Gierczycach
  • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
  • Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

Ze względu na wysoki poziom rekrutacji, postanowiliśmy także wyróżnić:

  • Szkołę Podstawową im. Piotra Ściegiennego w Bilczy
  • I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie

Szkoły te będą mogły wziąć udział poza rekrutacją w projekcie "W szkole i na scenie", i tym samym obejmiemy ich opieką artystyczną w trakcie pracy nad ich spektaklem oraz udostępnimy jednorazowo naszą przestrzeń teatralną w sezonie 2020/2021 w celu wystawienia spektaklu publiczności albo nagrania go i udostępnienia w internecie. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do nas zgłosili, gratulujemy laureatom oraz wyróżnionym. Życzymy owocnej pracy twórczej w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy zgłosili się do projektu do udziału w warsztatach online "Analiza i interpretacja sceniczna tekstu dramatycznego", który odbędzie się 11 października 2020. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez platformę ZOOM.

Projekt "Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.