FINAŁ V edycji projektu „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”

16 listopada 2022 godz. 16.00

16 listopada 2022 roku o godz. 16.00 w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego odbędzie się finał projektu „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”, zrealizowanego przez kielecki teatr lalkowy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Projekt skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywnego odkrywania literatury, przybliżenie im specyfiki teatralnej pracy nad tekstem, a także dostarczenie nauczycielom nowych, ciekawych narzędzi metodycznych, potrzebnych zarówno przy interpretacji dramatów na lekcjach języka polskiego, jak i przy prowadzeniu kół teatralnych.

Motywem przewodnim V edycji projektu był temat „Ziemia – mój dom”. W trakcie październikowo - listopadowych warsztatów uczniowie i nauczyciele wraz z reżyserami, aktorami i literaturoznawcą omawiali oraz interpretowali dramaty: „Stara kobieta wysiaduje” Tadeusza Różewicza i „Wróg ludu” Henryka Ibsena. W projekcie udział wzięli:

Szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach, Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
Reżyserzy: Krzysztof Galos, Michał Zdunik
Aktorzy: Anna Iwasiuta, Ewa Lubacz, Agata Sobota, Michał Olszewski, Zdzisław Reczyński
Literaturoznawca: dr hab. Krzysztofa Jaworskiego – prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Finał projektu, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty ich wspólnej pracy, w postaci inscenizowanych czytań przez młodzież adaptacji dramatów, na scenie teatru „Kubuś”, odbędzie się w środę 16 listopada 2022 roku w następujących godzinach:

  • 16.00 – występ I LO z Sandomierza
  • 17.00 – występ V LO z Kielc
  • 18.00 – występ PZS z Chęcin i SP ze Zbludowic

Wstęp wolny – zapraszamy!

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

PATRONAT HONOROWY:

              

PARTNERZY:

                   

PATRONAT MEDIALNY: