45. Zamojskie Lato Teatralne z „Makbetem”

fot. Bartek Warzecha

5 sierpnia 2020 roku Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” wystąpi na festiwalu Zamojskie Lato Teatralne ze spektaklem „Makbet” Williama Szekspira, w reżyserii Adama Walnego, który napisał też adaptację i zaprojektował scenografię do tej sztuki.

Od pierwszej edycji Zamojskiego Lata Teatralnego w 1976 roku, przez wiele lat, w każdej odsłonie tego festiwalu była przynajmniej jedna inscenizacja szekspirowska.

 

Celem Zamojskiego Lata Teatralnego jest prezentacja spektakli w wykonaniu teatrów profesjonalnych dla mieszkańców miasta, regionu i turystów. Oprócz programu głównego festiwal wzbogacony jest o imprezy towarzyszące m.in. wystawy fotograficzne i plastyczne, koncerty, spektakle grup amatorskich, konkursy, czy warsztaty. To utrwalone w świadomości mieszkańców zjawisko stanowi nieodłączny element letniego, kulturalnego pulsowania miasta.

Więcej o festiwalu na stronie: http://zlt.zdk.zamosc.pl/