Dbamy o bezpieczeństwo

Szanowni Widzowie,

Miło Was znowu powitać w teatrze!

W trosce o zdrowie zarówno Wasze, artystów jak i pozostałych pracowników teatru oraz stosując się do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, podjęliśmy działania mające na celu zminimalizowanie wystąpienia ryzyka zarażeniem koronawirusem.

Zmniejszyliśmy liczbę dostępnych miejsc na widowni, aby widzowie mogli zachować bezpieczną odległość między sobą.

Przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.

Pomieszczenia teatru są systematycznie dezynfekowane i wietrzone.

Zarówno widzowie, jak i pracownicy teatru proszeni są o:

  • zachowywanie minimum 1,5 metrowego dystansu od innych osób,
  • zakrywanie ust i nosa w zamkniętych pomieszczeniach (z wyjątkiem dzieci do lat 4),
  • składanie oświadczeń o stanie zdrowia pozwalającym na przebywanie w jednym pomieszczeniu z innymi osobami - w załączonych plikach poniżej,
  • rezygnację z wizyty w teatrze w przypadku wystąpienia podejrzenia zarażeniem koronawirusem.

Cieszmy się ze spotkania w teatrze, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne i szanując siebie nawzajem.

Dziękujemy!

Dołączone pliki: