Dofinansowanie dla Teatru

Kolejny sukces teatru „Kubuś” - już w maju rusza w Kielcach KREATYWNA LOKOMOTYWA!

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach znalazł się wśród 159 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura - Interwencje. W pierwszym naborze Programu złożono 939 wniosków. Teatr „Kubuś” otrzyma 20.000 zł na realizację projektu KREATYWNA LOKOMOTYWA. Będzie to cykl warsztatów artystycznych prowadzonych według autorskich programów czołowych polskich twórców i animatorów.

Przez 2 miesiące przestrzeń Teatru stanie się miejscem spotkań dzieci i młodzieży z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki. Uczestnicy warsztatów będą rozwijać swoje umiejętności, współtworząc autorskie projekty z dziedziny teatru, sztuk plastycznych, nowych mediów czy filmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. Projekt wpisuje się w ogólnopolski program tych uroczystości, przybliżając dzieciom i młodzieży sylwetkę oraz twórczość poety. Towarzyszący nam motyw lokomotywy symbolizuje zarówno twórczość dla dzieci Juliana Tuwima, która będzie literacką inspiracją dla naszych działań, jak również rolę, jaką powinien spełniać artysta prowadzący warsztaty.