Dofinansowanie dla teatru "Kubuś" na realizację objazdu

spektakl + warsztaty

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach otrzymał dofinansowanie w wysokości 162 848 zł na realizację objazdu w ramach V edycji ogólnopolskiego programu Teatr Polska.

Program zorganizowany został przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr „Kubuś” znalazł się w gronie 16 teatrów, które spośród 105 otrzymały rekomendację artystyczną i otrzymały dofinansowanie.

Celem programu jest wspieranie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli i warsztatów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków mających utrudniony dostęp do kultury, społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twórcze.

W okresie: od 16 IX do 1 XII 2013 roku teatr „Kubuś” dotrze do 31 miejscowości na terenie województwa świętokrzyskiego oraz 4 województw ościennych: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego ze spektaklem „Robale”, któremu każdorazowo towarzyszyć będą, związane z nim tematycznie, działania edukacyjne pn. „Wszyscy jesteśmy ważni. Ekosystem naszym domem”, prowadzone przez aktorów naszego teatru.