Dofinansowanie MKiDN

7 stycznia 2019

Rusza piąta edycja zadania TEATR MAMA TATA i JA.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już 28 kwietnia br. spotkamy się z kolejnymi rodzinami zakwalifikowanymi do udziału w programie. Zadanie ma charakter cykliczny, wieloletni (2017-2019) i jest realizowane w ramach programu: Edukacja kulturalna. Łączna kwota przyznanej dotacji w 2019 roku wynosi 37.000 zł.

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe jest kierowane do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.