Działaj lojalnie - kupuj lokalnie

W dniu 21 czerwca obchodzony jest w Polsce Dzień Przedsiębiorcy, oficjalnie ustanowiony 5 lat temu przez Sejm RP. Pomimo przyjęcia tej uchwały w 2016 roku, do dzisiaj Dzień ten nie zaistniał szerzej w świadomości Polaków. Chcąc zmienić obecny stan rzeczy, Związek Miast Polskich (ZMP), Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) wspólnie z blisko 100 samorządami, w tym Miastem Kielce organizują ogólnopolską kampanię informacyjną #MIASTAzPrzedsiębiorcami, której celem jest przedstawienie istoty i roli przedsiębiorców w wymiarze lokalnym oraz znaczenia ich wspierania i rozwoju.

Miasto Kielce przystępuje do kampanii, chcąc zwrócić uwagę mieszkańców miasta na to, jak ważną rolę w naszej społeczności odgrywają przedsiębiorcy. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Działaj lojalnie – kupuj lokalnie”, zachęca do wspierania lokalnych firm poprzez kupowanie ich produktów i usług, zatrzymując w ten sposób kapitał w mieście. Do udziału w kampanii zapraszane są zarówno kieleckie instytucje kultury, jednostki budżetowe – MUP, KPT, ZTM, szkoły, jak również lokalni Przedsiębiorcy.

Od dnia 21-25 czerwca na profilu FB: Kielce dla Przedsiębiorców https://www.facebook.com/kielcedlaprzedsiebiorcow będą zamieszczane posty zawierające  informacje statystyczne obnoszące się do udziału przedsiębiorców w życiu miasta.