II edycja konkursu ANIMATUS

Dofinansowanie dla teatru z MKiDN

W 2019 roku zrealizujemy II edycję Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej ANIMATUS dzięki dotacji w wysokości 73 800 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spośród nadesłanych do programu „Teatr i Taniec” 282 wniosków dofinansowanie otrzymało 64 wnioskodawców.

Pierwsza edycja konkursu ANIMATUS zdobyła uznanie międzynarodowe, tym bardziej cieszy nas możliwość kontynuacji tego nowatorskiego w Polsce wydarzenia.

Ideą konkursu jest poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek (skupionych wokół teatru lalek dla dorosłych), inspirowanie nowych trendów w lalkarstwie w Polsce i za granicą, wspieranie nowatorskich projektów indywidualnych i zespołowych oraz aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów kierunków artystycznych. Projekt wsparty przez autorytety z dziedziny teatru, międzynarodowe stowarzyszenia i instytucje, będzie doskonałą promocją młodych twórców, a tym samym szansą dla polskich instytucji kultury do nawiązania współpracy międzynarodowej. Na program finału złożą się: prezentacje trzech laureatów konkursu, którzy zaprezentują rezultaty swojej pracy w formie etiud oraz pokazy światowych mistrzów lalkarstwa.