Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce - Bogdan Wenta ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.

Wymagania formalne i kwalifikacje kandydata na to stanowisko zostały określone w Załączniku do Zarządzenia nr 76/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 lutego 2020 roku - w załączonym pliku poniżej.

Dołączone pliki: