Magiczne słowa

XXVII Tydzień Kultury Języka

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach włącza się w obchody XXVII Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, którego organizatorem jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi: „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu.”

Święto języka ojczystego w województwie świętokrzyskim potrwa od 11 do 16 marca 2019 roku.

Teatr „Kubuś” w ramach obchodów Tygodnia proponuje swoim widzom bezpłatne warsztaty z etykiety językowej pn. „Magiczne słowa”, które odbędą się w dniach 12, 13, 14 i 15 marca, dla widzów przedstawienia „Zmruż oczko”. Warsztaty poprowadzą aktorki: Agata Sobota, Małgorzata Oracz i Jolanta Kęćko.

Główne cele Tygodnia Kultury Języka to:

  • budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,
  • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,
  • przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej,
  • propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,
  • kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Więcej o XXVII Tygodniu Kultury Języka na stronie: http://www.ujk.edu.pl/ifp/tydzien-kultury-jezyka/