OSU!

25 listopada 2018

Karte to sztuka. Mogliśmy się o tym przekonać podczas listopadowego spotkania z Senseiem Krzysztofem Kęćko z Kieleckiego Klubu Sportowego Karate oraz jego uczniami.

Cała wartość karate - odróżniająca tę sztukę od sportu polega m.in. na tym, że zawiera ono głębokie zasady moralne: szacunek dla starszych i rodziców, nakaz powstrzymywania się od gwałtowności oraz kultywowanie ducha samowyrzeczenia. Karateka musi iść przez życie z godnością, uzewnętrzniać ją w każdym miejscu: w szkole, w domu, na ulicy, wszędzie. Po prostu nie marnować swego istnienia na drobne i płytkie pokusy, którymi życie nieraz nęci. Wszystko to wyrażone jest w Przysiędze Dojo:

  • Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego i niewzruszonego ducha.
  • Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
  • Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia.
  • Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
  • Będziemy spogladać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.
  • Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
  • Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.
  • Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki KARATE poza dojo.

Podczas treningu poznaliśmy podstawowe komendy stosowane w dojo, zasady prawidłowego oddychania, podstawowe techniki (kihon) oraz kombinacje ruchów. Spotkanie zakończył pokaz karate, podczas którego mogliśmy podziwiać umiejętności Senseja oraz jego wychowanków.