Prawa aktorów

Miło nam donieść, że Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karskiego znajduje się w awangardzie walki o prawa aktorów.

W ubiegłym roku, na wniosek naszej aktorki Agaty Soboty ze Związku Zawodowego Aktorów Polskich, kielecki oddział Państwowej Inspekcji Pracy wydał opinię, że nie ma powodu, by kwestionować pogląd, że zasadnicza płaca aktora nie powinna być niższa niż ustawowo zagwarantowana płaca minimalna.

Nowy dyrektor Kubusia, Piotr-Bogusław Jędrzejczak, zgadzając się w tej kwestii z ZZAP, wdrożył natychmiast powyższe rozwiązanie - w pełni zaakceptowane przez nasz organ założycielski, czyli Prezydenta Kielc. 

Właśnie otrzymaliśmy wiadomość, że Departament Legislacyjny Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu poparł stanowisko kieleckiej PIP w powyższej sprawie. 

Cieszymy się, że z wywalczonej przez nas interpretacji prawnej skorzystamy nie tylko my.