"Więcej nas łączy niż dzieli" - projekt "Ojczyzny" na konferencji "Sztuka edukacji"

Radziejowice 15 i 16 listopada 2018 r.

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Tegoroczna konferencja z cyklu „Sztuka edukacji” odbędzie się pod hasłem "Sztuka zaangażowania". Poświęcona jest projektom edukacji kulturalnej i artystycznej, które zwracają uwagę na sytuację i potrzeby najbliższego otoczenia. Wybierając projekty na konferencję organizatorzy szukali takich propozycji, które angażują uczniów w działania ze społecznością lokalną lub z grupami różniącymi się od nich wiekiem, doświadczeniem, potrzebami, rozwijając ich postawę obywatelską. Działania mają dotyczyć problemów społecznych, ekologii, przyrody czy historii danego miejsca. Wspólnym mianownikiem jest zaangażowanie: otwarcie na innych ludzi oraz chęć dialogu zamiast monologu.

Na konferencję został zaproszony nasz projekt pt. "OJCZYZNY", który zostanie zaprezentowany w panelu "Tutaj jestem!" przez Annę Nowak.

Do zobaczenia 15 listopada w Radziejowicach!
 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji: https://sztukaedukacji.zacheta.art.pl/

 

Organizatorem konferencji "Sztuka edukacji" jest Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.