Wspieramy Białorusinów walczących o wolność i demokrację!

9 sierpnia 2022

9 sierpnia 2022 mija druga rocznica sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi.

Solidaryzujemy się ze społeczeństwem białoruskim, które mimo prześladowań i represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, nie zaprzestaje walki o wolność i demokrację.