Współpraca Teatru z UJK

24 kwietnia 2013 roku Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zawarli porozumienie o długofalowej współpracy, która zakłada realizację wspólnych projektów. Każda z instytucji wykorzystywać będzie swoje umiejętności, doświadczenie oraz potencjał do podejmowania różnorodnych działań o charakterze warsztatowym, aktywizujących dzieci i młodzież.

Współpraca ma na celu stymulację ogólnego rozwoju młodych ludzi przez twórcze działania edukacyjne oparte na słowie, dźwięku, obrazie, kolorze, kształcie, ekspresji niewerbalnej. Teatr stanie się przestrzenią autentycznej dziecięcej kreacji, a dla aktorów, studentów i wykładowców źródłem inspirujących metod pracy z młodym odbiorcą.

Warsztaty organizowane będą bezpłatnie i cyklicznie. Pierwsze, pilotażowe przeprowadzone przez studentów Instytutu Edukacji Szkolnej, pod okiem wykładowców, z zakresu plastyki i literatury już się odbyły.

Najbliższe zaplanowane są w teatrze „Kubuś” już 19 maj – z języka angielskiego, na podstawie jednej z bajek Ezopa oraz 26 maj – plastyczne z okazji Dnia Matki. Kolejne w czerwcu.