Zachęcamy do lektury!

listopad 2017

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się właśnie książka pt. „Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika” pod redakcją Agnieszki Barczykowskiej oraz Macieja Musiała.

W publikacji znalazł się artykuł autorstwa dr Anny Dąbrowskiej (Uniwersytet Jagielloński) pt. „Readaptacja społeczna osób wykolejonych przestępczo w kontekście stosowania alternatywnych form wsparcia na przykładzie programu „Teatr, Mama i Ja”. Jest nam niezwykle miło, że środowisko akademickie po raz kolejny zauważyło nasz program i doceniło rolę edukacji teatralnej jako alternatywnej, a zarazem skutecznej formy wsparcia procesu readaptacji społecznej osób osadzonych.

Z Przedmowy:

Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej to Księga Jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wiesławowi Ambrozikowi z okazji siedemdziesiątych urodzin. Jubilat to wybitny specjalista, którego kilkudziesięcioletni dorobek naukowy w znaczny sposób przyczynił się do rozwoju polskiej myśli pedagogicznej w dziedzinie resocjalizacji.

Zaproszenie do udziału w niniejszym tomie przyjęło znamienite grono autorów, uczniów, współpracowników i przyjaciół z różnych ośrodków akademickich w kraju (…) Autorzy poszczególnych tekstów analizują rozmaite zagadnienia, które nawiązują do dorobku Jubilata, a ponadto wskazują liczne problemy teoretyczne i praktyczne pedagogiki resocjalizacyjnej.

Agnieszka Barczykowska, Maciej Musiał

Dołączone pliki: