Finał Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus”

17-18 listopada 2018

„Animatus” to międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub innej formy teatralnej, którego inicjatorem jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

Ma on na celu poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek (także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych.

Jak pokazuje przebieg konkursu oryginalnych pomysłów na eksplorowanie teatralnej formy nie brakuje, a na postawione w Animatusie zadanie wpłynęło kilkadziesiąt ciekawych prac autorstwa artystów różnych dziedzin. W drodze dwuetapowej oceny, Jury w składzie Katarzyna Proniewska- Mazurek, Marek Waszkiel i Adam Walny wyłoniło trzy zwycięskie koncepcje. Ich twórcy uzyskali nagrody w wysokości 1.200 EUR każda oraz szansę na realizację swoich projektów podczas rezydentury w Kielcach. W jej ramach, laureatom zapewniono nie tylko niezbędne materiały i pracownie, ale też profesjonalne wsparcie reżyserów, scenografów, konstruktorów.

Wszystko po to, by zgodnie z ideą przedsięwzięcia Animatus (łac. ‘ożywiony’) proponowane obiekty czy lalki faktycznie zyskały swoje życie, zaistniały przed publicznością, były przyczynkiem do dyskusji o możliwościach dzisiejszego teatru formy.   

I takie właśnie wydarzenia zaplanowano na uroczysty finał konkursu obejmujący prezentacje zwycięskich prac, fotograficzną wystawę „Animatus. Proces”, dyskusje i wykład, a także gościnne pokazy lalkarskich spektakli dla dorosłych. Będzie to „Hamlet” produkcji Walny -Teatr a także „Spleen” niemieckiego teatru Figurentheater Wilde & Vogel.

 

PROGRAM UROCZYSTEGO FINAŁU MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ANIMATUS

17 listopada (sobota)

  • godz. 16.00 Otwarcie wystawy pn. „ANIMATUS. Proces” (była BWA, ul. Leśna 7)
  • godz. 17.00 Prezentacje prac laureatów, powstałych w ramach Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej ANIMATUS (była BWA, ul. Leśna 7)
  • godz. 19.00 Spektakl „Hamlet” Walny – Teatr (TLiA „Kubuś”, ul. Duża 9)

18 listopada (niedziela)

  • godz. 12.00 Animanty. Współczesne lalki teatralne - wykład prof. Marka Waszkiela (była BWA, ul. Leśna 7)
  • godz. 13.00 Dyskusja „Forma lalek we współczesnym teatrze a parawan stereotypów” (była BWA, ul. Leśna 7)
  • godz. 17.00 Prezentacje prac laureatów, powstałych w ramach Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej ANIMATUS (była BWA, ul. Leśna 7)
  • godz. 19.00 Spektakl „Spleen” Figurentheater Wilde & Vogel (TLiA „Kubuś”, ul. Duża 9)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDARZENIACH

17 listopada (sobota)  godz. 16.00 (była BWA, ul. Leśna 7)

Otwarcie wystawy pn. „Animatus. Proces”

Animatus. Proces to wystawa dokumentująca etapy powstawania prac laureatek konkursu: Dominiki Chochołowskiej–Bocian, Agaty Orłowskiej oraz Patrycji Terciak. Koncepcje autorek wyróżnia nowatorskie i wyjątkowe podejście do używanych materiałów i zastosowania nowych form w dziedzinie lalkarskiej. Artystki wykorzystują bogactwo klasycznych lalek eksperymentując zarazem z takimi środkami jak multimedia czy wydruki 3D.

Za dokumentację zdjęciową procesu powstawania animantów odpowiada uznany fotograf teatralny Bartek Warzecha, a za projekt wystawy - Dominika Janicka z Instytutu Dizajnu w Kielcach.

Wernisaż: 17 listopada 2018 r., godz. 16.00
Wystawa czynna do 18 listopada 2018 r.,  godz. 18.00

 

17 listopada (sobota)  godz. 17.00 (była BWA, ul. Leśna 7)

Prezentacja prac laureatek, powstałych w ramach Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej ANIMATUS

Pierwszym zaprezentowanym projektem jest „Klisza – błona – ślad”, instalacja Patrycji Terciak, młodej artystki z Łodzi, opowiadająca o strukturach pamięci poprzez zestawienie obrazu widzialnego na zdjęciu z niewidzialną, a obecną na nim materią. Autorka używa setek zdjęć znalezionych na jednym z łódzkich śmietników, które subiektywnie skatalogowane przedstawiają prywatną historię ich właściciela – Gabriela Wysockiego. Dzięki współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej PAN, specjalnie na potrzeby projektu, Patrycja Terciak zrealizowała odczyty wizualne z mikroskopu elektronowego, na których w nano-zbliżeniu można zobaczyć niesamowite struktury pozostawionych na fotografiach śladów, oddanych następnie do modelowania w 3D w celu stworzenia obiektu animacji. 

Drugim prezentowanym obiektem jest lalka pt. „Lud” Agaty Orłowskiej studentki Wydziału Scenografii i Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Według autorki „Lud” to forma pełna sprzeczności: nowoczesna-pierwotna, ciężka-lekka, człowieczo-zwierzęca. Praca wynika z przemyśleń o aktualnych problemach ekologicznych i przyszłości naszej cywilizacji, potrzebie samotności, poszukiwań partnera. Poprzez formę artystka pragnie wyrazić ambiwalencję lalek budując je z plastycznej masy, a przy wykorzystaniu urządzeń multimedialnych – wyrażać stany emocjonalne i energię obiektu teatralnego. „Lud” to forma, która powstawała wieloetapowo, przy użyciu niekonwencjonalnych materiałów takich jak glina, gips, silikon, metal, siatki foliowe.

Jako ostatnia zaprezentowana zostanie etiuda pt. „Zmienność JA” Dominiki Chochołowskiej–Bocian, absolwentki ASP we Wrocławiu, obecnie scenografki i autorki lalek teatralnych. W swoim projekcie artystka odnosi się do ciągu życia i zmian jakie zachodzą w ludzkim organizmie: wymiany komórek ciała, zmiany szkieletu. Autorka projektu zadaje pytania: Czy ja w wieku 20,30 i 40 lat, to ta sama osoba? Ile we mnie zostaje? W realizacji połączono w jedność lalkę ludzkich wymiarów z tancerką, przy wykorzystaniu tradycyjnych form lalkarskich i współczesnych mediów.

 

17 listopada (sobota) godz. 19.00 (TLiA „Kubuś” ul. Duża 9)

William Sheakspeare

„Hamlet”

Walny-Teatr

Reżyseria, adaptacja, scenografia: Adam Walny
Muzyka: Lars Kynde
Praca z tekstem, światła: Marek Zięba
Używane techniki lalkarskie: marionetki podwodne oraz lalka bunraku

„Hamlet” to spektakl realizowany w autorskiej technice marionetek podwodnych opowiada o zemście Ducha zamordowanego Ojca realizowanej dłońmi żywego syna – Hamleta. Ten przypadkowo wtajemniczony w Inną Rzeczy Wistość – pozagrobową – naznaczony odpowiedzialnością doświadczenia transcendencji a zarazem bezradny wobec własnej niedoskonałości próbuje wymknąć się konieczności mordu, który kreuje Duch Ojca. Na próżno. Duchem jest tu żywy aktor – animator Hamleta i zarazem demiurg przedstawionego świata.

Co robią inne postaci? Poloniusz, Król, Królowa i inni? Jaka jest ich funkcja? Reprezentują świat materii izolowanej od Ducha – świat podwodny – od dłoni Ducha – animatora zależny. Tragedia Hamleta pociąga za sobą tragedię innych postaci dramatu. Hamlet mszcząc Ojca, z jego inicjatywy nie pozostawia nikomu złudzeń – obwinia każdego i każdemu wymierza sprawiedliwość.

 

18 listopada (niedziela) godz. 12.00 (była BWA ul. Leśna 7)

Animanty. Współczesne lalki teatralne - wykład ekspercki dr. hab. Marka Waszkiela

Marek Waszkiel, dr hab., historyk teatru lalek, krytyk i pedagog, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, konsultant artystyczny Teatru Amber w Shenzhen (Chiny). Przez lata związany z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, kierował Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, szefował Białostockiemu Teatrowi Lalek i Teatrowi Animacji w Poznaniu. Autor wielu publikacji o teatrze lalek, współpracuje z wieloma teatrami, festiwalami i szkołami lalkarskimi na całym świecie.

 

18 listopada (niedziela) godz. 13.00 (była BWA ul. Leśna 7)

Otwarta dyskusja: „Forma lalek we współczesnym teatrze a parawan stereotypów”

W dyskusji wezmą udział laureaci, teatrolodzy i praktycy teatru lalek. Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące kondycji/formy współczesnego teatru lalek i jego przyszłości.  

 

18 listopada (niedziela) godz. 19.00 (TLiA „Kubuś” ul. Duża 9)

„Spleen”

wg tekstów Charles Baudelaire’a

Figurentheater Wilde & Vogel

Reżyseria: Hendrik Mannes
Scenografia i lalki: Michael Vogel
Obsada: Michael Vogel
Muzyka na żywo: Charlotte Wilde
Głosy: Charlie Bunn, Hannah Ravalda, Catherine Smith, Emily Smith, Eve Smith, Lawrence Smith

 

Który z nas w momentach swej ambicji nie śnił o cudzie poetyckiej prozy, muzycznej bez rytmu
i rymu, wystarczająco wdzięcznej i poszarpanej do wyrażenia lirycznych impulsów duszy,
łopoczących się żagli sumienia?
Ten prześladujący ideał rodził się ponad wszystkim, poza moim odkrywaniem ogromnych
miast, poza mieszanką ich niezliczonych relacji….
Baudelaire: Wstęp do „Paryski Spleen“, 1869

 „Spleen” jest kalejdoskopem obrazów, piosenek i miniatur inspirowanych kolekcją wierszy oraz prozą „Le Spleen de Paris” Charlesa Baudelaire’a, wydanych pośmiertnie w 1869 roku. Ludzkość u progu modernizmu, opisywana w przedstawianych scenach, jest rozchwiana pomiędzy pragnieniem życia a tęsknotą śmierci, pomiędzy romantycznym poszukiwaniem nieskończoności a brutalnością banału.

Spektakl jest otwarty w swej konstrukcji: widzowie zobaczą na scenie aktorów razem z lalkami i instrumentami, usłyszą teksty Baudelaire’a, mówione przez dzieci i nagrane na taśmę magnetofonową. Magią tego kalejdoskopu jest uruchamianie wyobraźni pomiędzy aktorami, materią a widzami. Sekwencje obrazów i muzyki granej na żywo stanowią kontrapunkt dla Baudelaire’owskiej wizji świata i pozwalają ją rozumieć obecnie.

 

Laureatki Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus”:

PATRYCJA TERCIAK - teatrolożka i kulturoznawczyni (Uniwersytet Łódzki). Studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie doktorantka Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Pracuje w materii teatru oraz sztuk wizualnych. Interesują ją kategorie liminalne, pamięć indywidualna i zbiorowa, sztuka dokumentacji, działania z zakresu trzeciej kultury. Jest kuratorką corocznego przeglądu sztuki dokumentu, verbatim i non-fiction "szwalnia.DOK" (Teatr Szwalnia w Łodzi). Autorka i współautorka wielu działań w przestrzeniach nieteatralnych - publicznych i prywatnych - prezentowanych w Polsce i za granicą (m.in. "Rysunek z pamięci", "Pobyt tolerowany", "Zapomniane. Kopernika 41", "From Bucharest...", "Włókienicza mówi").
Uhonorowana stypendium artystycznym Prezydenta Miasta Łodzi w kategorii "teatr"; stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie działalności twórczej oraz upowszechniania kultury.

DOMINIKA CHOCHOŁOWSKA-BOCIAN - malarka, scenografka, instruktorka zajęć artystycznych. Miłośniczka i aktywna twórczyni teatru plastycznego, autorka lalek teatralnych i artystycznych. Absolwentka ASP we Wrocławiu (wydział malarstwa, fakultet ze scenografii) oraz Studium Charakteryzacji Filmowej i Teatralnej. Stypendystka Accademii di Belle Artii we Włoszech. Organizatorka projektu Artyści dla Ukrainy ART BRIDGE. Od lat współpracuje z fundacjami i organizacjami, tworząc spektakle i autorskie zajęcia artystyczne dla dzieci młodzieży i dorosłych (m.in.: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Trampolina, Centrum Inicjatyw Wszelkich, Biuro ESK 2016-Mikrogranty, Autonomia-pracownia działań twórczych, Fundacja Dar Serca, Krzywy Komin). Wykładowczyni Rysunku i Malarstwa we Wrocławskiej Szkole Fotografii AFA.

AGATA ORŁOWSKA - studentka Wydziału Scenografii i Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, stypendystka programu Erasmus+ w Toneelacademie w Maastricht. Zajmuje się projektowaniem scenografii teatralnej i filmowej oraz tworzeniem obiektów lalkowych i rzeźbiarskich. Interesuje ją również animacja poklatkową. Współpracowała z Akademią Teatralną w Warszawie, Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i PWSFTviT w Łodzi. Za dyplom licencjacki zdobyła wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala.  

Projekt Animatus dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz  Urzędu Miasta w Kielcach.

Za realizację projektu odpowiada Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, w partnerskiej współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

 

Koordynator konkursu ANIMATUS:
Urszula Dudek tel. 698-859-302, urszula.dudek@teatrkubus.pl