III Międzynarodowy Konkurs na formę lalkę/formę teatralną ANIMATUS”. Startuje nabór projektów.

„Animatus” to międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub innej formy teatralnej, który zainicjował Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach w 2018 roku. Na jego dwie, pierwsze edycje wpłynęło kilkadziesiąt prac z Polski i z zagranicy, z których zwycięskie projekty zostały zrealizowane w formie prezentowanych w Kielcach instalacji. Rokrocznie finałowi konkursu towarzyszą pokazy nagrodzonych obiektów, spektakle uznanych twórców teatru formy, debaty, wykłady, warsztaty dla studentów. 

Celem projektu Animatus, realizowanego we współpracy Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach,  jest poszukiwanie nowych środków wyrazu w obszarze teatru lalek (także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych.

Główną ideą przedsięwzięcia jest od początku eksplorowanie teatralnej formy w konfrontacji z rozwojem technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych, a obecna sytuacja w sztuce wywołana pandemią koronawirusa nadaje temu zamysłowi jeszcze większy sens. Artyści stają dziś przed wyzwaniem poszukiwania nowych, cyfrowych sposobów tworzenia i komunikowania się z odbiorcami a ograniczenie interakcji międzyludzkich naturalnie kieruje naszą uwagę w stronę działań opartych o formę czy multimedia.

Na długo przed pojawieniem się wirusa Covid-19, w poprzedniej edycji Animatusa nagrodzono projekt gigantycznej lalki „Mamut”, którą można wykorzystywać  teatralnie w plenerze z zachowaniem dystansu społecznego. Inny nagrodzony projekt „Enter the Puppet - Golem 01” osadzony w wirtualnej rzeczywistości także zyskuje nowy sens i choć technologie nigdy nie zastąpią doświadczenia płynącego z tradycyjnego teatru warto je odkrywać oraz artystycznie przetwarzać. Do tego zachęcamy poprzez konkurs Animatus, zapraszając do zgłaszania swoich pomysłów scenografów, projektantów, twórców różnych dziedzin plastycznych, sztuk wizualnych i teatralnych, którzy nie muszą być absolwentami szkół artystycznych.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej, przeznaczonej do wykorzystania w etiudzie teatralnej, performansie, działaniu internetowym. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów na adres info@animatuscontest.pl upływa w dniu 25 września 2020 roku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin (do pobrania poniżej).

Nadesłane prace oceni profesjonalne Jury, wybierając do drugiego etapu konkursu najbardziej interesujące projekty. Następnie, do 16 października 2020 roku, wskazani autorzy przedstawią szczegółowe założenia swoich propozycji, po czym Komisja Konkursowa wyłoni ostatecznie trzech zwycięzców konkursu.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 1000 Euro oraz weźmie udział w rezydenturze artystycznej, w ramach której zrealizuje swój konkursowy projekt.

Organizator konkursu zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie w Kielcach, a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników.

Do dyspozycji laureatów będą też konsultanci: scenografowie, konstruktorzy, aktorzy lalkarze, reżyserzy, specjaliści sztuki mediów.  Podczas rezydentury laureat zobowiązany jest do wykonania nagrodzonego projektu, który finalnie zaprezentowany zostanie podczas pokazu dla publiczności w Kielcach oraz online.

Pochodzące z łaciny słowo ANIMATUS oznacza „ożywiony, obdarzony życiem”, a jak wiemy, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina Waszkiel poszukując nowej definicji lalki, stworzyła nazwę najpełniej określającą współczesne formy lalkowe, tzn: „ANIMANT – to przedmiot absolutnie dowolny, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (…) Animantem może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę – coś, co aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem – on i tak zawsze jest.”

Robert Drobniuch, dyrektor Teatru „Kubuś” i pomysłodawca konkursu, podkreśla znaczenie projektu: „Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce”. Zwraca też uwagę na główne założenie konkursu: „istotą przedsięwzięcia jest poszukiwanie oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, która może wykorzystywać coraz to nowsze technologiczne środki, takie jak VR, AI czy druk 3D”

Mamy nadzieję, że Animatus będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów, umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@animatuscontest.pl

lub telefonicznie: +48 698 859 302 koordynator projektu Karolina Gregorczyk

 

Konkurs „Animatus” jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

Dołączone pliki: