Wydarzenia online na finał „Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej ANIMATUS”.

fot. MEINHARDT&KRAUSS

Nadchodzi finał III edycji „Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej ANIMATUS”. Z powodu sytuacji epidemicznej tegoroczna odsłona przedsięwzięcia odbędzie się online, ale podobnie jak w latach ubiegłych w programie zaplanowano dyskusje, wykłady, wystawę, spotkania z twórcami teatru formy a zwłaszcza prezentacje prac nagrodzonych w konkursie.  

W tym roku laureatami ANIMATUSA zostali:  Paulina Araszkiewicz (praca POWŁOKI), Małgorzata Tarasewicz-Wosik (praca POSTLALKA) i Łukasz Skwara (NIEREALNA LALKA). Ze wszystkich zaplanowanych w finale wydarzeń i propozycji można skorzystać na stronie animatuscontest.pl oraz na Facebooku (profilach Teatru „Kubuś” i konkursu Animatus ), będą one udostępniane w dniach 10 – 12 grudnia.

Konkurs ANIMATUS zainicjował Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach w 2018 roku. Na jego dwie, pierwsze edycje wpłynęło kilkadziesiąt prac z Polski i z zagranicy, z których zwycięskie koncepcje zostały zrealizowane w formie prezentowanych w Kielcach etiud.
Możliwość wykonania przez laureatów swoich projektów podczas sfinansowanej rezydentury artystycznej przy merytorycznym wsparciu konstruktorów czy scenografów to istota ANIMATUSA. Zwycięzcy konkursu otrzymują nie tylko nagrody pieniężne, ale przede wszystkim merytoryczną i techniczną pomoc oraz dogodne warunki twórcze do faktycznego ożywienia swoich wizji i obiektów.

Jak mówi Robert Drobniuch, pomysłodawca konkursu,  ANIMATUS ma na celu „eksplorowanie teatralnej formy w konfrontacji z rozwojem technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych a obecna sytuacja w sztuce wywołana pandemią nadaje temu zamysłowi jeszcze większy sens. Artyści stają dziś przed wyzwaniem poszukiwania nowych, cyfrowych sposobów tworzenia i komunikowania się z odbiorcami, zaś ograniczenie interakcji międzyludzkich naturalnie kieruje naszą uwagę w stronę działań opartych o formę czy multimedia.”

Na długo przed pojawieniem się wirusa Covid-19, w poprzedniej edycji ANIMATUSA, nagrodzono projekt gigantycznej lalki „Mamut”, którą można wykorzystywać  teatralnie w plenerze z zachowaniem dystansu społecznego. Inny nagrodzony projekt – „Enter the Puppet - Golem 01” osadzony w wirtualnej rzeczywistości także zyskuje nowy sens i choć technologie nigdy nie zastąpią doświadczenia płynącego z tradycyjnego teatru, warto je odkrywać oraz artystycznie przetwarzać.

Tegorocznych laureatów konkursu Animatus wyłoniło jury w składzie: Katarzyna Proniewska-Mazurek, Marek Waszkiel i Jakub Wróblewski.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program finału III edycji konkursu. Zainteresowanych udziałem w dyskusjach na platformie Zoom prosimy o kontakt z: Karoliną Gregorczyk  E-MAIL info@animatuscontest.pl  tel. +48 698 859 302

 

PROGRAM ONLINE FINAŁU III MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU ANIMATUS

10 grudnia
godz. 18.00 wykład: DIGITTRY: FUZJA CYFRY I LALKI – mgr Agnieszka Błaszczak
(wykład dostępny na animatuscontest.pl)

godz. 20.00 wykład:  CHRYSTUS ANIMOWANY, CZYLI O MECHANIZMACH I KONSTRUKCJI MNIEJ ZNANYCH RZEŹB Z DAWNYCH WIEKÓW – dr Kamil Kopania, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (wykład dostępny na animatuscontest.pl)

11 grudnia
godz. 18.00 wykład: LALKARSTWO I PRAKTYKI MULTIMEDIALNE – dr Marzenna Wiśniewska, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ( wykład dostępny na animatuscontest.pl)

godz. 19.30 O ROBOTACH W SPEKTAKLACH MEINHARDT&KRAUSS – spotkanie autorskie z Iris Meinhardt i Michael Krauss (spotkanie na platformie Zoom w języku angielskim)

12 grudnia
godz. 10.00 FORUM FORM – prezentacje eksperymentalnych lalek (spotkanie na platformie Zoom)

godz. 14.00 wystawa ANIMATUS.NOW – zdjęcia autorstwa Bartka Warzechy
(wystawa dostępna na stronie animatuscontest.pl)

godz. 15.00 prezentacje prac Laureatów: POWŁOKI Pauliny Araszkiewicz, POSTLALKA Małgorzaty Tarasewicz-Wosik, NIEREALNA LALKA Łukasza Skwary (nagrania dostępne na stronie animatuscontest.pl)

godz. 16.00 dyskusja MŁODE POKOLENIE LALKARZY W SWOICH PROJEKTACH ARTYSTYCZNYCH – spotkanie z udziałem Natalii Sakowicz, Agnieszki Błaszczak, Marka Zimakiewicza, Marka Idzikowskiego, Roberta Drobniucha;
Prowadzący – dr Karol Suszczyński, AkademiaTeatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
( spotkanie na platformie Zoom i facebook AnimatusOnline)

INFORMACJE O WYDARZENIACH

10 grudnia

DIGITTRY: FUZJA CYFRY I LALKI – mgr Agnieszka Błaszczak
godz. 18.00 wykład (nagranie dostępne na animatuscontest.pl)

„Digittry: fuzja cyfry i lalki” – rozważania na temat pojęcia digittry, stworzonego przeze Agnieszkę Błaszczak z połączenia słów digital (ang. cyfrowy) i puppetry (ang. lalkarstwo). Podstawą tej koncepcji jest budowanie pomostu pomiędzy światem analogowym i światem cyfrowym w kontekście sztuk performatywnych. Zjawisko digittry może zaistnieć przy wspólnym udziale trzech elementów: lalkarstwa (np. w postaci animacji, koncepcji ruchu czy mimetyki), technologii cyfrowej oraz człowieka (artysty, naukowca lub widza). Te trzy rzeczywistości w ramach pojęcia digittry łączą się ze sobą na wielu płaszczyznach - praktycznych, metaforycznych i metafizycznych, stanowiąc nierozerwalną całość.

CHRYSTUS ANIMOWANY, CZYLI O MECHANIZMACH I KONSTRUKCJI MNIEJ ZNANYCH RZEŹB Z DAWNYCH WIEKÓW – dr Kamil Kopania, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
godz. 20.00 wykład (nagranie dostępne na animatuscontest.pl)

Wykład będzie poświęcony mało obecnie znanym, a w minionych wiekach często wykorzystywanym w różnego rodzaju ceremoniach religijnych, rzeźbom wyposażonym w mechanizmy pozwalające na animację przedstawionej postaci, w pierwszej kolejności Chrystusa. W jego trakcie przedstawione zostaną liczne przykłady tego rodzaju wyobrażeń z terenu całej Europy, w tym Polski. Przede wszystkim jednak zostanie wyjaśniona ich konstrukcja, pozwalająca na poruszanie rękoma, nogami bądź głową danej postaci, a czasami też oczyma czy… językiem. Będzie się również można zapoznać z mechanizmami, które umożliwiały np. wypływanie krwi z rany w boku Chrystusa. Aby zarysować pełnię obrazu wielowiekowej praktyki tworzenia tego rodzaju figur zostanie omówiona ich funkcja oraz sposób postrzegania przez wiernych.

11 grudnia

LALKARSTWO I PRAKTYKI MULTIMEDIALNE – dr Marzenna Wiśniewska, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
godz. 18.00 wykład (nagranie dostępne na animatuscontest.pl)

Do końca XX w. łączenie teatru lalkowego z różnymi mediami opierało się przede wszystkim na wykorzystaniu filmu, techniki wideo oraz animacji komputerowej. Rozwój narzędzi cyfrowych sprawił, że z początkiem XXI w. akcent przeniósł się na rozmaite połączenia lalkarstwa z praktykami digitalnymi. Na podstawie wybranych zjawisk lalkarstwa światowego i polskiego omówione zostaną konsekwencje synergii teatru lalkowego z różnymi mediami, w tym m.in.: estetyczne efekty mediatyzacji sceny lalkowej, eksperymentalne rozwiązania w zakresie technik animacji i konstrukcji lalek, zastosowania technologii cyfrowych oraz przemiany praktyk odbiorczych. Przywołane przykłady prezentować będą zacieranie się granic pomiędzy różnymi domenami działań performatywnych, co skłania do redefiniowania terminów „lalka”, „animacja”. 

O ROBOTACH W SPEKATKLACH MEINHARDT&KRAUSS –  spotkanie autorskie z Iris Meinhardt i Michael Krauss, godz. 19.30 (spotkanie na platformie Zoom, w języku angielskim)

Grupa MEINHARDT & KRAUSS istnieje od 2003 roku. Jej twórcami są lalkarka i reżyserka Iris Meinhardt, reżyser i artysta wideo Michael Krauss oraz kompozytor – Thorsten Meinhardt. Spektakle zespołu ze Stuttgartu żyją w intensywnym przenikaniu się teatru lalek, filmu, nowych mediów i muzyki współczesnej, a od niedawna także robotyki. Umiejętnie łączą high-tech i poezję, wirtualność i ciało w oryginalnym języku teatralnym, który w surrealistycznym duchu zachęca do postrzegania pozornie nierealnego za pewnik.

Niezależny zespół MEINHARDT&KRAUSS ze swoimi produkcjami odwiedził ponad 20 międzynarodowych festiwali, na których zdobył takie nagrody jak: „Grünschnabel”, „Swiss Prize for Innovative, Young Theatre” oraz nominację do „George'a Nagroda sponsorska Tabori ". W 2017 roku zespół otrzymał stypendium „Flausen + Young Artists in Residenz” przyznane przez „Theatre Wrede”. MEINHARDT&KRAUSS prowadzą krajowe i międzynarodowe warsztaty z zakresu teatru figur i nowych mediów. Ponadto są gościnnymi wykładowcami w „Musikhochschule Stuttgart”, „Folkwang Universität der Künste Essen” i „HfMDK Frankfurt”.

12 grudnia

FORUM FORM – prezentacje eksperymentalnych lalek
godz. 10.00 – 14.00 (spotkanie na platformie Zoom)

Forum Form to inicjatywa powstała w ramach konkursu ANIMATUS, służąca wymianie doświadczeń i idei w obszarze eksperymentalnych form teatru lalek. Udział w Forum Form polega na prezentacji własnych nowatorskich lalek i obiektów teatralnych podczas spotkania osób zainteresowanych teatrem formy ( m.in. reżyserów, scenografów, aktorów, pasjonatów). Ma ono służyć inspiracji i dyskusji, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą czy realizacją projektów. W pracowniach indywidulanych artystów powstają nieoczywiste formy, których nie zobaczymy na scenach – to formy „jutra”, fragmenty form, dzieła nieskończone. Warto je odkrywać, analizować, szukać sposobów na ożywienie czy przetworzenie.

WYSTAWA ANIMATUS.NOW – zdjęcia autorstwa Bartka Warzechy.
godz. 14.00 (wystawa dostępna na animatuscontest.pl)

„Animatus.NOW” to wystawa dokumentująca etapy powstawania prac Laureatów konkursu: Pauliny Araszkiewicz, Małgorzaty Tarasewicz-Wosik, Łukasza Skwary. Zobaczymy technologię tworzenia nowoczesnych form, proces eksperymentowania z materią oraz ostateczne efekty działań nagrodzonych twórców. Prace wyróżnia nowatorskie podejście do narzędzi i materiałów, jakie stosują autorzy.  Za dokumentacje fotograficzną procesu powstawania form odpowiada uznany fotograf teatralny Bartek Warzecha.

PREZENTACJE PRAC LAUREATÓW 2020
godz. 15.00, (video dostępne na stronie animatuscontest.pl)
POWŁOKI Pauliny Araszkiewicz
POSTLALKA Małgorzaty Trasewicz-WosiK
NIEREALNA LALKA Łukasza Skwary

MŁODE POKOLENIE LALKARZY W SWOICH PROJEKTACH ARTYSTYCZNYCH – spotkanie z udziałem Natalii Sakowicz, Agnieszki Błaszczak, Marka Zimakiewicza, Marka Idzikowskiego, Roberta Drobniucha; Prowadzący –  dr Karol Suszczyński, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
godz. 17.00 dyskusja ( spotkanie na platformie Zoom i facebook AnimatusOnline)

„Różnorodne środki wyrazu są źródłem ekspresji indywidualnej, która zawsze zdąża ku rozwiązaniom oryginalnym. Przy czym tradycja lalkowa nie zniknęła z naszego horyzontu. To do niej zawsze możemy się odwołać” – pisał w orędziu z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa w 2011 roku prof. Henryk Jurkowski. Po niemal dekadzie słowa te wydają się nadal aktualne. Młode pokolenie lalkarzy w swoich spektaklach nieustannie odwołuje się do klasycznych wzorców, choć wykorzystuje je w nowatorski i atrakcyjny sposób. W trakcie rozmowy spróbujemy omówić kierunki oraz efekty tych poszukiwań, skupiając się na najciekawszych przykładach ostatnich sezonów.

INFORMACJE O NAGRODZONYCH PRACACH

POWŁOKI – Paulina Araszkiewicz

„Powłoki” to instalacja, która opowiada o kobietach i o ich pozycji we współczesnym świecie. Koncentruję się na problemie, jakim jest definiowanie wartości kobiet poprzez ich wygląd i wiek. Obecnie to fizyczność jest u kobiet najważniejsza i przysłania wszystko inne, jednocześnie sprawiając, że ich głos staje się niesłyszalny. W pracy Pauliny Araszkiewicz kruche, przeestetyzowane odwzorowania ciał kobiecych ulegają stopniowej destrukcji.  Laureatka skupia się na kontraście między istotą a ciałem, fizyczną obudową, do której często sprowadza się kobiety, co sprawia, że tracą swą wartość, gdy się starzeją.

POSTLALKA –  Małgorzata Tarasewicz-Wosik

„Postlalka” jest samodzielnym rzeźbiarskim obiektem, który można swobodnie animować na różne sposoby. Części ciała lalki łączą się w nieskończenie wiele kombinacji. Pozycja wyjściowa lalki przypomina symboliczną postawę człowieka, który rozpoczyna taniec. Pozycja ta zainspirowała Małgorzatę Tarasewicz-Wosik do rozpoczęcia badań nad uchwyceniem ruchu i bezruchu lalki jako z jednej strony samodzielnego obiektu, z drugiej zaś formy, która potrzebuje animacji ze strony aktora. Laureatka opiera badania na tezie: Ruch-Istnienie. Bezruch-Atrapa. Istnienia-Obiekt    

NIEREALNA LALKA – Łukasz Skwara

„Nierealna Lalka” przedstawia marionetkę sterowaną wirtualnie za pomocą gestów dłoni z wykorzystaniem sensora ruchu. Projekt obrazuje możliwości przeniesienia sztuki sterowania marionetkami do świata wirtualnego oraz odpowiada na pytanie, czy za pomocą wirtualnych sznurków jesteśmy w stanie opowiadać historie. Krótka etiuda prezentuje możliwości płynące z wykorzystania silnika graficznego do gier na potrzeby przedstawienia w przestrzeni wirtualnej scenografii. Efekty graficzne oraz dźwiękowe tworzone w czasie rzeczywistym, sterowane poprzez ruch wirtualnej marionetki, tworzą każdorazowo unikatowe doświadczenie audiowizualne.

Więcej informacji na stronach: animatuscontest.pl ; teatrkubus.pl
Kontakt: Karolina Gregorczyk info@animatuscontest.pl; tel. +48 698 859 302

Konkurs “Animatus” realizowany jest przez Teatr Lalek i Aktora “Kubuś” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.