Znamy Laureatów III edycji Międzynarodowego konkursu „Animatus”

zdjęcie projektu pracy Łukasza Skwary "Nierealna lalka"

Znamy zwycięzców międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub formy teatralnej ANIMATUS, realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”. Po przeprowadzeniu rozmów z sześcioma autorami kreacji wytypowanymi do finału, Jury konkursu w składzie: Katarzyna Proniewska- Mazurek, Jakub Wróblewski, Marek Waszkiel, zdecydowało o nagrodzeniu następujących prac:

1. „Powłoki” Paulina Araszkiewicz

2. „Nierealna lalka” Łukasz Skwara

3. „Postlalka” Małgorzata Tarasewicz-Wosik

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 Euro, a także wezmą udział w rezydenturach artystycznych, podczas których zrealizują swoje nagrodzone projekty. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie, a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc wykwalifikowanych pracowników i konsultantów - scenografów, konstruktorów, aktorów i reżyserów. Następnie, zrealizowane koncepcje zostaną zaprezentowane publiczności w formie performatywnych pokazów  (transmitowanych online) podczas uroczystego finału konkursu. Odbędzie się on w grudniu, a jego program obejmuje też dodatkowe wydarzenia, np. wykłady oraz warsztaty. Ideą „Animatusa”, który odbył się w tym roku po raz trzeci, jest poszukiwanie rozwiązań plastycznych dla teatru, czerpiących z różnych dziedzin sztuki. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie twórcom takich poszukiwań, w których tradycyjne środki artystycznego wyrazu mogą iść w parze z wykorzystaniem nowych technologii i nieoczywistych motywów czy materiałów a tym samym- poszerzanie przestrzeni teatru lalek o oryginalne techniki i kreacje.  W sumie na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 23 prace z Polski i z zagranicy, a jak mówi Marek Waszkiel z Jury, wybór zwycięskich projektów był trudny:       

„Trzecia edycja ANIMATUSA za nami. Wyłoniliśmy troje laureatów, choć cała szóstka finalistów zasługuje na nagrody. Drogi rozwoju współczesnych lalek/form animowanych wydają się dziś jasne. Podążamy w trzech kierunkach: 1. realizacje instalacyjno-plastyczne, łączące rozmaite formy przestrzenne z precyzyjnie określoną ideą, uzupełniane komentarzem, często z jednoczesnym wykorzystaniem multimedialnie prezentowanych refleksji i opinii. Takie są „Powłoki” Pauliny Araszkiewicz; 2. projekty oparte na nowych technologiach, wciąż jeszcze popularniejsze w zaciszu pracowni komputerowych niż w teatrze, ale to naturalny proces rozwoju gatunku. „Nierealna lalka” Łukasza Skwary doskonale wpisuje się w tę konstelację; 3. wreszcie eksperymenty z formą samej lalki, przedmiotu animacji bezpośredniej, otwierające drogę do badania wzajemnych relacji między aktorem/animatorem i animantem. W tę stronę zmierza propozycja Małgorzaty Tarasewicz-Wosik „Postlalka”. Ostateczne efekty zobaczymy w końcu roku podczas publicznej prezentacji nagrodzonych prac. Myślę, że wszyscy jurorzy z niecierpliwością będą czekali na finał tegorocznej edycji ANIMATUSA.                                                                                                                                                                    

W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się artyści związani z kierunkami plastycznymi. Paulina Araszkiewicz studiuje na Wydziale Scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dotychczas głównymi obszarami jej działań był kostium teatralny i filmowy, interesuje się szukaniem połączeń między różnymi dziedzinami sztuki. W 2019 roku jej dyplom licencjacki był jedną z prac, które reprezentowały Wydział Scenografii warszawskiej ASP na Quadriennale Scenografii w Pradze. Małgorzata Tarasewicz- Wosik studiuje na kierunku Technologii Teatru Lalek Akademii Teatralnej w Białymstoku. Z zawodu rzemieślnik, artysta, wykonawca rekwizytów, kostiumów i lalek. Łukasz Skwara absolwent Informatyki Stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Grafiki Komputerowej na Politechnice Krakowskiej, autor instalacji interaktywnych i wizualnych.  Wszystkim laureatom gratulujemy!   

Konkurs “Animatus” realizowany jest przez Teatr Lalek i Aktora “Kubuś” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.