Znamy zwycięzców Międzynarodowego Konkursu ANIMATUS

Znamy zwycięzców Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub formy teatralnej ANIMATUS, organizowanego przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Po przeprowadzeniu rozmów z trzynastoma autorami kreacji wytypowanymi do finału, Jury konkursu w składzie: Katarzyna Proniewska- Mazurek, Piotr Tetlak, Marek Waszkiel,  zdecydowało o nagrodzeniu następujących prac:

„Przedłużenie” Pameli Leończyk
„Mamut” Łukasza Puczko
„Enter The Puppet – Golem 01” Przemysława Żmiejko

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1100 Euro, a także wezmą udział w rezydenturach artystycznych, podczas których zrealizują swoje nagrodzone projekty. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach (we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach) zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie, a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc wykfalifikowanych pracowników i konsultantów - scenografów, konstruktorów, aktorów i reżyserów.

Następnie, zrealizowane koncepcje zostaną zaprezentowane publiczności w formie performatywnych pokazów podczas uroczystego finału konkursu. Odbędzie się on w listopadzie, a jego program obejmie też dodatkowe wydarzenia, np. gościnne spektakle teatru formy dla dorosłych.

Ideą „Animatusa”, który odbył się w tym roku po raz drugi, jest poszukiwanie rozwiązań plastycznych dla teatru, czerpiących z różnych dziedzin sztuki.  Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie twórcom takich poszukiwań, w których tradycyjne środki artystycznego wyrazu mogą iść w parze z wykorzystaniem nowych technologii i nieoczywistych motywów czy materiałów, a tym samym- poszerzanie przestrzeni teatru lalek o oryginalne techniki i kreacje.

W sumie na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 25 prac z Polski i z zagranicy ( np. Niemiec czy Kolumbii) a jak mówi Marek Waszkiel z Jury, wybór zwycięskich projektów był trudny:

„Jako jurorzy byliśmy wprawdzie zgodni, ale żal nam pominiętych propozycji. Nagrodzone prace pokazują trzy kierunki poszukiwań młodych artystów zafascynowanych światem ożywionych form, animantów i dość szeroko pojmowanego lalkarstwa: coraz silniejszy wpływ nowych technologii („Golem”), wyjście z formami lalkowymi w otwartą przestrzeń („Mamut”) i wreszcie – emocjonalno-plastyczne działania instalacyjne, budujące sensy i znaczenia w relacjach aktor-obiekt-widz („Przedłużenie”)”.  

Choć konkurs adresowany jest do twórców różnych dziedzin sztuki, w gronie tegorocznych laureatów znaleźli się młodzi artyści związani głównie z teatrem. Pamela Leończyk studiująca na Wydziale Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej jest reżyserką, performerką, aktorką i autorką instalacji, a także pedagożką teatralną.

Łukasz Puczko ukończył Akademię Teatralną na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i od jedenastu lat tworzy lalki, które prezentował jako performer na ponad trzystu festiwalach w Europie. Przemysław Żmiejko ( także po białostockiej Akademii Teatralnej) jest reżyserem, prowadzi warsztaty z młodzieżą, realizuje materiały multimedialne.

 

Konkurs „Animatus” jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Prezydenta Miasta Kielce.