Jacek Owczarek

Tancerz, choreograf i pedagog tańca.

Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczeń Witolda Jurewicza. W latach 1994-2003 związany z Teatrem Tańca ALTER w Kaliszu, później był aktorem i tancerzem w Teatrze Nowym w Łodzi. Wziął wówczas m.in. udział we wspólnym projekcie Leszka Bzdyla i Piotra Cieplaka „Przed południem, przed zmierzchem”. 

Współpracował z wieloma teatrami dramatycznymi, tworzył ruch sceniczny i występował w kilkudziesięciu przedstawieniach teatralnych, współpracował  m.in. z Pawłem Miśkiewiczem przy Spektaklach „Przedtem/potem” w Teatrze Starym w Krakowie oraz „Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz „Trans Atlantyk”, w reżyserii  Mikołaja Grabowskiego w Teatrze Starym w Krakowie. Od kilku lat współpracuje z Konradem Dworakowskim i łódzkim Teatrem Lalki i Aktora Pinokio.

Od 1996 roku uczy tańca i kontakt improwizacji na warsztatach ogólnopolskich i międzynarodowych kursach instruktorskich, uczył m.in. w Państwowym  Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury w Kaliszu; jest kierownikiem studiów na Wydziale Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w 2014 roku otrzymał nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi.

Brał udział w międzynarodowych projektach, m.in. „Skarbek”, grany w berlińskim teatrze Volksbühne, „Patenty ciała" w Mau-Beige we Francji, „Les ambiances polonaises” w Cite Internationale des Arts w Paryżu, „Kołysanki” we współpracy z Anną Baumgart w ramach festiwalu Roma Europa w Rzymie, Museums Quartier (Wiedeń). Współpracował z Teatrem Bretoncaffe w Warszawie, współtworząc spektakle „SLAM.out” oraz „Taniec śniącego ciała”, będące częścią projektu badawczego Sławomira Krawczyńskiego i Anny Godowskiej, dotyczącego pracy z procesem metodą Arnolda Mindella. 

Tańczył w filmie „Czarno-biały” (prod. PWSFTviT w Łodzi, 2002), pokazywanego m.in. w Kolonii, Nowym Jorku, Pekinie, autor choreografii w filmie „Zuzanna” Darii Kopiec (2009).

Realizował nagradzane spektakle tańca m.in. „Trzcina” i „Po drodze”. W lutym 2009 założył przy Akademii grupę Pracownia Fizyczna. Kierunek działań Pracowni wiąże się z poszukiwaniami Jacka Owczarka –  z improwizacją i technikami tańca współczesnego. Jacek Owczarek wypracował w ostatnich latach autorską metodę pracy nad improwizacją sceniczną badającą zależności i wpływy rozmaitych kanałów zmysłowych (słuch, dotyk, głos) na ruch, a jego praca doktorska dotyczyła sposobów budowania wypowiedzi scenicznej poprzez improwizację w spektaklu „Zdarzenia”. Stworzył w Pracowni takie spektakle jak: „Meandrująca rzeka”, „a3”, „Zdarzenia”, „Re:akcje”, „Fajdros”, tańczy w spektaklu „Soul Project / PL” Davida Zambrano, zrealizowanego przez Pracownię Fizyczną we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu „Zamówienia choreograficzne”.

Realizacje w teatrze "Kubuś":

  • Dwie wyspy, na podstawie książki "Dwoje ludzi" napisanej i zilustrowanej przez Iwonę Chmielewską, scenariusz i reżyseria - Daria Wiktoria Kopiec, tekst - Anna Andraka, 2018 (choreografia)