Spotkanie z bohaterami prozy Mirona Białoszewskiego

14 listopada 2015 roku o godz. 17.00 (przed prapremierą spektaklu "Dziady po Białoszewskim") w teatrze "Kubuś" odbyło się spotkanie z bohaterami prozy Mirona Białoszewskiego, osobami blisko z nim zaprzyjaźnionymi, uczestnikami słynnych „wtorków”, czyli cotygodniowych spotkań w mieszkaniu Mirona, podczas których głównie studenci polonistyki razem z pisarzem czytali na głos, dyskutowali o literaturze, a także organizowali domowy teatr.

 

 

Spotkanie poprowadził Tadeusz Sobolewski - krytyk filmowy, dziennikarz, publicysta. Nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2013 za książkę o Białoszewskim „Człowiek Miron”, będącej bardzo osobistym wspomnieniem nie tylko o samym poecie, ale i o całym środowisku, które się wokół niego kształtowało.

A wśród pozostałych bohaterów Mironowej prozy znalazły się członkinie Fundacji im. Mirona Białoszewskiego, zajmującej się popularyzacją twórczości poety, m.in.:

*  Małgorzata Wołyńska - Prezes Fundacji im. Mirona Białoszewskiego, żona nieżyjacego już Olgierda Wołyńskiego, fizyka, repatrianta z ZSRR, więźnia łagrów. Byli sąsiadami Białoszewskiego na pl. Dąbrowskiego, blisko z nim zaprzyjaźnieni. Później, w latach 70., w ich nowym mieszkaniu odbywały się wieczory autorskie Mirona.

* Maria Kluźniak-Gamdzyk (w prozie Białoszewskiego występująca jako ”Malina”) - edytor, pracownik Biblioteki Narodowej, przygotowuje do wydania tom listów Mirona.

* Anna Żurowska - tłumaczka z języka angielskiego, joginka, obecna w utworach Mirona jako Anula.

* Agnieszka Petelska - polonistka, pisała u Artura Sndauera pracę magisterską o Białoszewskim, nauczycielka języka polskiego w liceach. To właśnie ona w 1970 roku przyprowadziła do Mirona swoich przyjaciół: M. Kluźniak-Gamdzyk, A. Żurowską i T. Sobolewskiego, którzy stworzyli bliski krąg wokół poety.

A oto relacje medialne z tego spotkania:

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,19189931,spotkanie-w-teatrze-sp...

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/212501.html

http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/14586-niezapomniana...

 

Galeria zdjęć: