Baśnie cygańskie. Romane paramisia

Autor zdjęć: 

Marek Pawlik