Język obcy. Przypowieść o Stanisławie Misakowskim | premiera

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński