Latający dywan - happening

Autor zdjęć: 

Anna Ciszowska i Przemysław Żmiejko