Michał Olszewski

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński