O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce

Autor zdjęć: 

Bartek Warzecha