Odmieniona sala widzeń

Autor zdjęć: 

Anna Benicewicz-Miazga