TMTiJ 2019 Konferencja prasowa

Autor zdjęć: 

Anna Kaleta (OŚ ZPAF), Luiza Miszczyk