TMTiJ 2019 Trzecie spotkanie

Autor zdjęć: 

Luiza Miszczyk, Alicja Obara (Fotoklub RP), Sławomir Oszywa (OŚ ZPAF)