TMTiJ 2019 W obiektywie Artura Dziwirka

Autor zdjęć: 

Artur Dziwirek (OŚ ZPAF)