TMTiJ 29.09.2019

Autor zdjęć: 

Alicja Obara (Fotoklub RP), Luiza Miszczyk