Wczytuję sztukę 2021 | próba w teatrze | MOW Dobromyśl

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński