Wczytuję sztukę 2021 | próba w teatrze | ZSP Janik

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński