Dofinansowanie na warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Komitet Nauczycielski 2.0 - warsztaty dla oświaty

Teatr „Kubuś” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura Interwencje. Edycja 2022 na realizację projektu Komitet Nauczycielski 2.0 – warsztaty dla oświaty.

W ramach zadania zorganizujemy cykl bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz pedagogów współpracujących ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W trakcie zajęć grono specjalistów z „Kubusia” będzie pracować z nauczycielami nad zagadnieniami związanymi bezpośrednio z pracą aktora, takimi jak: samoświadomość, praca nad ciałem, dykcja, emisja głosu, improwizacja, pantomima, interpretacja czy dobór tekstów.

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i przybliżenie nauczycielom wymienionych zagadnień, co bezpośrednio przyczyni się do podniesienia kwalifikacji grona pedagogicznego, wzbogacenia ich warsztatu narzędzi dydaktycznych czy urozmaicenia pracy z młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 na terenie teatru zostaną zorganizowane 3 bloki warsztatowe o tematyce:

  • wyraź to bez słów (praca z ciałem),
  • praca z głosem,
  • wykorzystanie dramy w pracy z młodzieżą.

W każdej z grup warsztatowych weźmie udział 6 uczestników, którzy razem z aktorem prowadzącym będą doskonalić swoje umiejętności w określonym tematem szkolenia zakresie.

Chętnych nauczycieli szkół ponadpodstawowych i pedagogów współpracujących ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli prosimy o zgłaszanie się do projektu drogą telefoniczną 698-859-302, mailową: agnieszka.golebiowska@teatrkubus.pl bądź przez osobistą wizytę w teatrze do 5 czerwca 2022 r.

Koordynator projektu:
Agnieszka Gołębiowska tel. 698-859-302, agnieszka.golebiowska@teatrkubus.pl

ZAPRASZAMY!

PATRONAT HONOROWY:

          

PARTNER:

PATRONAT MEDIALNY:

                              

 

Dołączone pliki: