Praca zgłosem

22 czerwca 2022

Po pierwsze trzeba było znaleźć przeponę...

Agata Sobota poprowadziła trzecie zajęcia dla nauczycieli nt. pracy z głosem w ramach projektu "Komitet Nauczycielski 2.0. - warsztaty dla oświaty".

Aktorka wzbogaciła warsztaty m.in. o zagadnienia związane z recytacją i dialogiem scenicznym.

 

PATRONAT HONOROWY:

          

PARTNER:

PATRONAT MEDIALNY:

                              

 

Galeria zdjęć: