O Komitecie

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” pracując na co dzień z dziećmi i młodzieżą, dostrzega potrzebę zacieśniania z Państwem współpracy w przestrzeni edukacji teatralnej.  

To dlatego postanowiliśmy powołać KOMITET NAUCZYCIELSKI, w skład którego wejdą nauczyciele wszystkich stopni  i wszystkich szkolnych klas (uczący i dzieci, i młodzież) oraz pedagodzy teatralni, aktorzy i reżyserzy teatru "Kubuś".

Celem naszej współpracy będzie stworzenie skutecznych narzędzi edukacyjnych, służących zarówno rozumieniu i promowaniu sztuki teatru, jak i uwrażliwieniu na tematy podejmowane we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży.

Dzięki temu młodzi widzowie, ale także ich pedagodzy, dostaną pełniejszą i efektywniejszą ofertę teatralną w naszym teatrze m.in. warsztaty, spotkania, materiały do prowadzenia zajęć. Dobre praktyki będziemy promowali we wszystkich placówkach edukacyjnych w Kielcach i województwie świętokrzyskim. Ten niezwykle cenny wymiar współpracy na pewno przyniesie długofalowe korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.             

KOMITET NAUCZYCIELSKI  będzie spotykał się kilka razy w roku, należeć do niego będzie mógł każdy nauczyciel, wystarczy się do nas zgłosić.

Razem możemy więcej!
Dla rozwoju uczniów, edukacji, kultury i sztuki, a także osobistego rozwoju zawodowego.

Więcej informacji udzieli Państwu Aleksandra Arczewska tel. 698-859-302, aleksandra.arczewska@teatrkubus.pl