Ogólnopolska Konferencja z cyklu Sztuka Edukacji

Kielce, 4-5 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, animatorów oraz edukatorów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Sztuka Edukacji, zatytułowanej Nowocześni edukatorzy — pasjonaci z wizją.

Sztuka edukacji to cykl corocznych konferencji organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowanych do nauczycieli oraz animatorów kultury i edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Ich celem jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania i przedstawienie dobrych praktyk współpracy między środowiskami.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w 2013 roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie pod hasłem Sztuka edukacji. Kultura i sztuka w programach nauczania. Druga zatytułowana Sztuka edukacji. Artysta wraca do szkoły miała miejsce w 2014 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku. Trzecia, w 2015 roku w Galerii BWA w Zielonej Górze, nosiła tytuł Sztuka edukacji. Konieczności, możliwości, potrzeby. W tym roku zapraszamy do Kielc.

Jak co roku, organizatorzy zapraszają nauczycieli, artystów, animatorów kultury oraz edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi do twórczej dyskusji i pracy warsztatowej. Tym razem punktem wyjścia do rozmowy będzie człowiek – nauczyciel, pedagog, animator, artysta, edukator. Osoba, która inspiruje i motywuje, dzieli swoją wiedzę, energię, pasję z innymi. Działa w partnerstwie - dla ludzi i wraz z nimi. Tegoroczna konferencja będzie ukłonem w stronę edukatorów, którzy świadomie obserwują rzeczywistość, odważnie podejmują wyzwania i wkładają wiele wysiłku w zmianę otoczenia.

Zapraszamy do współtworzenia programu konferencji w duchu partnerstwa i zachęcamy nauczycieli, edukatorów, animatorów i artystów do zgłaszania autorskich projektów, które:

  • mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych i jednocześnie stanowią przykład zajęć realizujących podstawę programową (zorganizowanych w szkole bądź poza nią),
  • zostały zrealizowane we współpracy nauczycieli z przedstawicielami instytucji kultury, niezależnymi artystami, czy organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury,
  • stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturowej,
  • zgłaszane projekty powinny być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji.

Propozycje do programu będą przyjmowane do 2 października 2016 r.

Więcej informacji o konferencji wraz z formularzami zgłoszeniowymi: www.sztukaedukacji.zacheta.art.pl

Organizatorzy: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Wzgórze Zamkowe - Institute of Design Kielce, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                     

   

          

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny: