Szkolno-Przedszkolny Konkurs Techniczno-Ekologiczny „Budowanie przez kodowanie z Jedynką”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

W imieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach chcemy zaprosić Szkoły i Przedszkola do wzięcia udziału w Konkursie Techniczno-Informatycznym "Konstruowanie przez kodowanie z Jedynką".

Celem konkursu jest kształtowanie procesu twórczego dzieci 6-letnich poprzez tworzenie pracy na podany temat z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) oraz aktywizacja i podniesienie świadomości prozdrowotnej przedszkolaków. 

Zadaniem 6-letnich uczestników jest zakodowanie, zaprojektowanie, stworzenie wzoru nadruku na maseczkę. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą mailową pliku (w formacie: png,
jpeg, bmp, tif) pracy konkursowej do dnia 12 lutego 2021. 

Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie (Regulamin poniżej).

Zapraszamy wszystkich małych entuzjastów grafiki komputerowej do wspólnej zabawy:)

Dołączone pliki: