Kreatywna Lokomotywa

Para - buch! Koła - w ruch!  Ruszyła KREATYWNA LOKOMOTYWA - cykl warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży (maj - czerwiec 2013).

Trwa nabór uczestników. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęcia, dokumentacja wideo) na potrzeby promocji oraz ewaluacji projektu „Kreatywna LOKOMOTYWA – warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania drukiem wybranych materiałów oraz do ich publicznej prezentacji.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie osobiście do siedziby Teatru (dział Impresariat) wypełnionej i podpisanej ankiety rekrutacyjnej – druk ANKIETA poniżej. Ankiety należy przesyłać na adres: joanna.kowalska@teatrkubus.pl  Szczegółowe informacje dotyczące programu warsztatów, prowadzących czy wymaganego wieku uczestników znajdują się w pliku PROGRAM poniżej.

O naborze decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowe wypełnienie ankiety rekrutacyjnej! Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji udziela również Joanna Kowalska, tel. kom. 696 725 330.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Kultura - Interwencje.

 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach znalazł się wśród 159 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura - Interwencje. W pierwszym naborze Programu złożono 939 wniosków. Teatr „Kubuś” otrzyma 20.000 zł na realizację projektu KREATYWNA LOKOMOTYWA. Jest to cykl warsztatów artystycznych prowadzonych według autorskich programów czołowych polskich twórców i animatorów.

Przez 2 miesiące przestrzeń Teatru stanie się miejscem spotkań dzieci i młodzieży z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki. Uczestnicy warsztatów będą rozwijać swoje umiejętności, współtworząc autorskie projekty z dziedziny teatru, sztuk plastycznych, nowych mediów czy filmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. Projekt wpisuje się w ogólnopolski program tych uroczystości, przybliżając dzieciom i młodzieży sylwetkę oraz twórczość poety. Towarzyszący nam motyw lokomotywy symbolizuje zarówno twórczość dla dzieci Juliana Tuwima, która będzie literacką inspiracją dla naszych działań, jak również rolę, jaką powinien spełniać artysta prowadzący warsztaty.

Odbyły się już:

Dołączone pliki: