Nowa siedziba Kubusia w Konkursie "Modernizacja Roku"

9 kwietnia 2024

"Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego znalazła się w pierwszym etapie 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku 2023/24. Głosowanie na najciekawsze obiekty trwa do 9 maja.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Celem organizatorów jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2024 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Co ważne plebiscyt nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację, jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów.

Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Głosowanie na najciekawsze obiekty trwa do 9 maja. Głosować można bezpłatnie, raz na dobę, wystarczy podać adres mailowy."

Głosować można TUTAJ

Tekst pochodzi ze strony www.kielce.eu