Rezerwacje

Widzowie proszeni są o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZEŃ O STANIE ZDROWIA pozwalającym na przebywanie w jednym pomieszczeniu z innymi osobami (w załączonych plikach poniżej) i składanie ich w Kasie, przy zakupie biletów.

 

Oprócz tradycyjnych sposobów zakupu biletów, w Kasie Teatru lub przelewem, istnieje również możliwość nabycia biletów za pośrednictwem strony internetowej firmy InterTicket: https://teatrkubus-bilety.interticket.pl/
Wyczerpanie puli biletów na stronie internetowej InterTicket nie zawsze jest jednoznaczne z brakiem biletów
w Kasie Teatru.

 

REZERWACJA INDYWIDUALNA

Kasa Teatru (ul. Duża 9)
czynna od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, a w przypadku innych dni tygodnia lub spektakli popołudniowych na godzinę przed spektaklem, tel. 888-216-498; tel. 41 344 58 36 rezerwacje@teatrkubus.pl (rezerwacja mailowa jest ważna po podaniu imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego osoby rezerwującej oraz potwierdzeniu przez Teatr).

 

U W A G A !

W związku ze zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc na widowni (w celu zminimalizowania wystąpienia ryzyka zarażeniem koronawirusem) od 5 października 2020 roku teatr „Kubuś” wprowadza

NOWE ZASADY INDYWIDUALNEJ REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW.

Rezerwacji biletów można dokonywać na spektakle, które są podawane na stronie www.teatrkubus.pl w zakładce REPERTUAR, nawet z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Bilety zarezerwowane (z wyjątkiem biletów grupowych) należy wykupić na 3 dni przed spektaklem w Kasie Teatru lub przelewem na konto Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego:
PKO BP nr 02 1020 2629 0000 9202 0424 2897.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, na które została dokonana rezerwacja oraz datę i godzinę spektaklu. Bilety opłacone przelewem można odebrać w Kasie za okazaniem potwierdzenia przelewu.

Rezerwacje nieodebrane zostaną anulowane.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Istnieje również możliwość zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej firmy InterTicket: https://teatrkubus-bilety.interticket.pl/

 

REZERWACJA GRUPOWA

u Organizatora Widowni - Bogumiła Niebelskiego

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
tel. 600 296 749, bogumil.niebelski@teatrkubus.pl

Rezerwację grupową należy najpierw uzgodnić osobiście lub telefonicznie, a następnie wysłać wypełniony formularz zamówienia: fax 41 368-02-93, e-mail: bogumil.niebelski@teatrkubus.pl

Formularz zamówienia rezerwacji grupowej w załączonych plikach poniżej.

Na każdym etapie rezerwacji biletów grupowych Klient jest zobowiązany do powiadomienia teatru o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów lub ewentualnej rezygnacji.

 

W trosce o zdrowie zarówno Widzów, artystów jak i pozostałych pracowników teatru oraz stosując się do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, teatr "Kubuś" podjął działania mające na celu zminimalizowanie wystąpienia ryzyka zarażeniem koronawirusem - więcej o nich na stronie: https://www.teatrkubus.pl/aktualnosci/dbamy-o-bezpieczenstwo

 

Dołączone pliki: