Sprzedaż

Oprócz tradycyjnych sposobów zakupu biletów, w Kasie Teatru lub przelewem, istnieje również możliwość nabycia biletów za pośrednictwem strony internetowej firmy InterTicket: https://teatrkubus-bilety.interticket.pl/
Wyczerpanie puli biletów na stronie internetowej InterTicket nie zawsze jest jednoznaczne z brakiem biletów
w Kasie Teatru.

Kasa w siedzibie Teatru (ul. Duża 9)
czynna od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, a w przypadku innych dni tygodnia lub spektakli popołudniowych na godzinę przed spektaklem, tel. 888-216-498rezerwacje@teatrkubus.pl (rezerwacja mailowa jest ważna po podaniu imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego osoby rezerwującej oraz potwierdzeniu przez Teatr).

ZASADY INDYWIDUALNEJ REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

Rezerwacji biletów można dokonywać na spektakle, które są podawane na stronie www.teatrkubus.pl w zakładce REPERTUAR, nawet z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Bilety zarezerwowane (z wyjątkiem biletów grupowych) należy wykupić na 3 dni przed spektaklem w Kasie Teatru lub przelewem na konto Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego:
PKO BP nr 02 1020 2629 0000 9202 0424 2897.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, na które została dokonana rezerwacja oraz datę i godzinę spektaklu. Bilety opłacone przelewem można odebrać w Kasie za okazaniem potwierdzenia przelewu.

Rezerwacje nieodebrane zostaną anulowane.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Ceny biletów w sezonie 2021/22:

 • INDYWIDUALNY – 24,00 zł
 • DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KDR OBJĘTYCH UMOWĄ Z MOPR W KIELCACH, który raz w miesiącu refunduje 50% ceny biletu - 24,00 zł
 • GRUPOWY – 20,00 zł
 • GRUPOWY W RAMACH POROZUMIEŃ PODPISANYCH NA SEZON 2021/22 – 17,00 zł
 • STUDENCKI (tylko na premiery studenckie za okazaniem legitymacji studenckiej), DLA EMERYTÓW (za okazaniem legitymacji emeryta) oraz GRUP ZORGANIZOWANYCH Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZYCH – 17,00 zł
 • DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KDR OBJĘTYCH UMOWĄ Z ZDR W WARSZAWIE – 14,00 zł
 • DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW - 12,00 zł
 • KARNET RODZINNY – 96,00 zł
  • Karnet przeznaczony jest dla widzów indywidualnych.
  • Jest ważny tylko w sezonie, w którym został zakupiony.
  • Zawiera 5 wejściówek (4 wejścia płatne + 1 wejście gratis).
  • Może być wykorzystany podczas wstępu na jeden lub kilka spektakli.
  • Karnet nie zapewnia miejsc bez wcześniejszej rezerwacji.

Teatr honoruje Kartę Dużej Rodziny, Kielecką Kartę Seniora, legitymację ZZAP, legitymację DOAiORzPP.